Klubben etablert 7. juni 1972.

Vårt motto: Til tjeneste

Pr. i dag vi 29 medlemmer - vi ønsker deg som medlem😀


Vi er en humanitær serviceorganisasjon uten statsstøtte på frivillig basis, tilsluttet " The International Association of Lions Clubs" .


I Norge er det ca. 360 klubber, i hele verden ca. 46000. Totalt nær 1,4 millioner medlemmer globalt.


Vi er nøytrale mht. politikk og religion.

Vår intensjon er å hjelpe unge og gamle som trenger hjelp i vår kommune, men også internasjonalt. 

Vi arrangerer også sommer- og julefester for pensjonister, matkjøring og kjøring av eldre.

Administrerer Mitt Valg - et holdningsskapende undervisningsprogram for skoler og barnehager.

Våre inntekter, som uavkortet går til å hjelpe andre, kommer fra:

        Dansegalla

        Julelotteri

        Tulipanaksjon

        Grasrotandel

        Egne kontigenter

Hva oppnår vi?

        Godt kameratskap - hyggelige medlemsmøter

        Sosialt samvær

        En fin hobby - selv med faste dugnadsinsatser

        Gleden av å hjelpe de som trenger det

        Ulike rabatter ved f.eks. forsikring, hoteller, leiebil, kjøp av bil, etc.