Søknad, oversikt over prosjektet

Beskriv prosjektet. Ta med økonomi, og ønsket søknadsbeløp.